Download de Statenvertaling Bijbel, het beste alternatief om het Woord te bestuderen! Download de beste Bijbelapp waarmee u de blijde boodschap en wijsheid uit de Bijbel beter kunt leren begrijpen.

-Via onze app kunt u naar de Statenvertaling uit 1619 (DSV) luisteren of er in lezen. Deze versie is direct uit de Bijbelse talen Hebreeuws, Aramees en Grieks vertaald.

Het vertalingswerk is uitgevoerd in Leiden, in Zuid Holland, op instigatie van de regering van de Republiek der Nederlanden. De vertaling kwam in 1637 gereed, werd geautoriseerd door de Staten-Generaal en is in datzelfde jaar nog uitgegeven.

– U kunt onze app gratis downloaden en gebruiken. Onze missie is meer en meer mensen uit de Bijbel te laten lezen.

– U kunt lezen of luisteren naar de Bijbel zonder dat u verbonden hoeft te zijn met het internet.

-Het is een audio Bijbel! Klik op het geluidsicoontje en luister naar een heel hoofdstuk of een bepaald Bijbelvers. Doe uw koptelefoon op en geniet van een nieuwe manier van het Heilige Woord ervaren.

-De app laat u vezen selecteren en u kunt deze in een lijst met favorieten opslaan. Daarnaast kunt u persoonlijke notities toevoegen. Maak uw Bijbel persoonlijk!

-Vergroot of verklein de grootte van de tekst, al naar gelang persoonlijke voorkeur.

-Stel nachtmodus in om beter ’s nachts te kunnen lezen. Het scherm wordt dan donker en rustiger aan uw ogen, waardoor u daarna beter slaapt.

-Deel uw favoriete Bijbelverzen op Facebook of Twitter en stuur ze naar uw vrienden via email, SMS of WhatsApp.

Download de hele Bijbel en kies het hoofdstuk dat u wilt lezen:

De Bijbels is opgedeeld in twee boeken, het Oude en het Nieuwe Testament.

Het Oude Testament is een verzameling van 39 Bijbelboeken onderverdeeld in de Pentateuch, Historische Boeken en de Profetische Boeken.

De Bijbelboeken zijn:

(Genesis, Exodus, Leviticus, numeri, Deuteronomium, Jozua, Richtere, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen , Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi)

Het Nieuwe Testament is een verzameling van 29 Bijbelboeken onderverdeeld in de Evangelien, Geschiedenis, Brieven van Paulus, Algemene Brieven en Openbaringen.

De Bijbelboeken zijn:

(Mattheüs , Marcus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Korinthiërs, 2 Korinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippensen, Kolossensen, 1 Tessalonicensen, 2 Tessalonicensen, 1 Timotheüs , 2 Timotheüs , Titus, Filemon , Hebreën, Jakobus , 1 Petrus , 2 Petrus , 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring)

Bible in Dutch offline audio – Apps on Google Play

Categories:

Tags:

Comments are closed